Moje doświadczenia zawodowe:

1.08.2007-15.11.2008Rigall Distribution Sp. z o. o.
autoryzowany dystrybutor marki CitiHandlowy
Ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa
03.2008-11.2008stanowisko: Referent ds. finansowo-administracyjnych
zakres obowiązków: bieżące raportowanie procesu sprzedaży, sporządzanie prognoz przyszłej sprzedaży, tworzenie miesięcznych rankingów efektywności pracy konsultantów oraz managerów, odpowiedzialność za zgodność składanych przez Doradców aplikacji
z procedurami banku, odpowiedzialność za prawidłowy obieg
i bezpieczeństwo dokumentów zawierających dane osobowe klientów, częściowa administracja pracowników działu;
08.2007-02.2008stanowisko: Koordynator
zakres obowiązków: logistyka i planowanie pracy Doradców ds. Kart Kredytowych; bieżąca kontrola realizacji spotkań; bieżące raportowanie procesu sprzedaży powierzonego zespołu Doradców;
11.09.2006-24.07.2007Centrum TeleMarketingowe Sp. z o.o.
ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
stanowisko: Koordynator projektu
zakres obowiązków: koordynacja i kontrola pracy doradców w terenie; preweryfikacja wniosków o wydanie karty kredytowej potencjalnych klientów Banku i odpowiedzialność za prawidłowy obieg dokumentów, nadzór i monitorowanie efektywności konsultantów; szkolenie oraz bieżące wsparcie konsultantów z zakresu wiedzy o produkcie, polityce kredytowej klienta (banku) oraz technik sprzedaży; kontakt z klientem (bankiem)
w kwestiach bieżących; wewnętrzne rozpatrywanie reklamacji;

Wykształcenie:

1996 - 2001Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu
(Technikum Elektroniczne)
Dyplom:technik elektronik o spec. systemy komputerowe

Odbyte szkolenia:

20.04 – 11.05.2009“Intensywny kurs programowania stron internetowych”
zakres szkolenia:
  • HTML/XHTML, CSS
  • PHP - programowanie strukturalne i obiektowe
  • SQL - obsługa baz danych MySQL oraz innych z wykorzystaniem
    biblioteki ADODB
  • SARTY - system szablonów dla PHP
  • JavaScript - z wykorzystaniem biblioteki jQuery i odwołań AJAX

Dane kontaktowe:
Artur Wąsik
e-mail: