Programista PHP Warszawa Programista PHP w Warszawie

XHTML

XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language) jest zgodnym ze specyfikacją XML językiem służącym do tworzenia stron www. Różnica w składni w porównaniu do HTML jest niewielka, jednak XHTML jest dużo bardziej rygorystyczny w przestrzeganiu zasad. Utrudnienie to rekompensuje jednak szereg atutów tego języka. Należą do nich między innymi:

CSS

CSS (ang. Cascading Style Sheets), czyli kaskadowe arkusze stylów są kolejnym językiem tworzenia stron www. Pozwala on oddzielić arkusz schematu dokumentu napisanego w XHTML od "opisu formy prezentacji" strony i zapisania go w oddzielnym pliku.
Uzyskujemy dzięki temu znacznie większą czytelność kodu, prostszą modyfikację w przyszłości oraz zgodność z aktualnymi standardami.

Dane kontaktowe:
Artur Wąsik
e-mail: