Programista PHP Warszawa Programista PHP w Warszawie

PHP

W odróżnieniu od wcześniej opisanych XHTML i CSS jest to język interpretowany po stronie serwera. Podstawową korzyścią z wykorzystania go jest możliwość tworzenia serwisów dynamicznych. Strona taka nie jest już jedynie wyświetlanym na ekranie dokumentem, ale pozwala na pełną interaktywność z użytkownikiem. Pozwala na zapamiętanie preferencji, wykorzystanie zmiennych czasu czy też przyjmowanie danych poprzez formularze (rejestracja, logowanie, komentarze, itd.)

Jako język skryptowy jest zazwyczaj umieszczany wewnątrz plików tekstowych wraz z kodem HTML/XHTML. Plik taki jest w pierwszej kolejności interpretowany przez serwer z ewentualnym wykorzystaniem połączenia z bazą danych, a następnie dopiero wysyłany za pomocą protokółu http do użytkownika jako zwykły plik HTML/XHTML.

Dane kontaktowe:
Artur Wąsik
e-mail: