Programista PHP Warszawa Programista PHP w Warszawie

SQL

SQL (ang. Structured Query Language) jest strukturalnym językiem zapytań używanym do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz umieszczania i pobierania danych z baz danych.
W 1986 stał się oficjalnym standardem, wspieranym przez   Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) i jej członka, Amerykański Narodowy Instytut Normalizacji (ANSI).
W oparciu o ten język funkcjonuje wiele rodzajów serwerów baz danych, takich jak PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird czy wreszcie najpopularniejsza MySQL.

ADOdb

ADOdb (Active Data Objects DataBase) to interfejs pozwalający na komunikację z bazą danych. Pozwala on na komunikację pomiędzy skryptem napisanym w języku PHP a praktycznie dowolną z popularnych baz danych: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Interbase, Microsoft SQL Server, Access, FoxPro, Sybase, ODBC i ADO.
Użytkownik ADODB nie łączy się bezpośrednio z bazą danych, lecz właśnie z ADODB. Ono z kolei komunikuje się z odpowiednią bazą w jej języku. Dzięki temu nie trzeba pisać oddzielnego kodu dla każdej bazy danych.

Dane kontaktowe:
Artur Wąsik
e-mail: